වකුගඩු ක්‍රියාකාරිත්‍වය මාස හෝ වසර ගණනක් තුල ක්‍රමයෙන් අඩුවීම නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය නම්වේ.

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය
Chronic kidney disease
වර්ගීකරණය සහ බාහිර සම්පත්
ICD-10N18.
ICD-9585 403
DiseasesDB11288
MedlinePlus000471
eMedicinearticle/238798
MeSHD007676

බාහිර යොමුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිදන්ගත_වකුගඩු_රෝගය&oldid=269078" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි