මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

12 නොවැම්බර් 2021

7 ඔක්තෝබර් 2020

20 අගෝස්තු 2020

30 ජූලි 2020

21 ජූනි 2020

19 ජූනි 2020

18 ජූනි 2020

14 ජූනි 2020

12 ජූනි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/49lk" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි