මුත්‍රවාහිනිය

මුත්‍රවාහිනිය (ඉංග්‍රීසි:  Ureter)[1].

මුත්‍රවාහිනිය
Urinary tract la.png
The ureters are tubes that carry urine and connect the kidneys to the bladder.
Urinary system.svg
1. Human urinary system: 2. Kidney, 3. Renal pelvis, 4. Ureter, 5. Urinary bladder, 6. Urethra. (Left side with frontal section), 7. Adrenal gland
Vessels:
8. Renal artery and vein, 9. Inferior vena cava, 10. Abdominal aorta, 11. Common iliac artery and vein
With transparency:
12. Liver, 13. Large intestine, 14. Pelvis
තොරතුරු
ලතින්Ureter
පූර්වජUreteric bud
පද්ධතියUrinary system
ධමනිය
Superior vesical artery, Vaginal artery, Ureteral branches of renal artery
ස්නායුව
Ureteric plexus
හඳුන්වනයන්
TALua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
FMA9704
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "මුත්‍රවාහිනිය". Retrieved 2019-02-22.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුත්‍රවාහිනිය&oldid=490633" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි