පෙනි බ්ලැක් ( ඉංග්‍රීසි: Penny Black ) යනු ලොව පළමු තැපැල් මුද්දරයයි. එය වර්ෂ 1840 මැයි මස 01 වන දිනදි බ්‍රිතාන්‍යයේදි එළි දැක්විය එ බ්‍රිතාන්‍යයේ තරුණ වික්ටෝරියා රැජිනගේ රුව සහිතව. මුද්දරය නිල භාවිතයට ගැනිම 1840 මැයි මස 06 වන දින සිට සිදුවිය. මුද්දරය පැන්ස ( පෙනි ) එකක් වටිනාකමින් යුතුව නිකුත් විය. පෙනි බ්ලැක් මුද්දර මුද්‍රණය බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් හිදි සිදු කල අතර, වර්ෂ 1840 මැයි මස 01 දින සිට 1841 පෙබරවාරි දක්වා කාල වකවානුවේ මුද්‍රණය සිදු විය.
පළුදු නොවු පෙනි බ්ලැක් මුද්දරයක වර්ථමාන දළ තක්සේරු වටිනාකම බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 3,000-4,000 ක් පමණ වේ.

පෙනි බ්ලැක් මුද්දරය
පළුදු නොවු පෙනි බ්ලැක් මුද්දර කාණ්ඩයක්

දුර්ලභත්වයසංස්කරණය

පෙනි බ්ලැක් යනු වඩාත් දුර්ලභ මුද්දරයක් නොවන අතර, මුද්දර පත්‍ර 286,700 තුල 68,808,000 ක් මුද්දර මුද්‍රණය කරණ ලදි.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  • Golden, Catherine J. (2009). Posting It: The Victorian Revolution in Letter Writing. University Press of Florida. ISBN 978-0-8130-3379-2. 

බාහිර සබැදිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙනි_බ්ලැක්&oldid=329226" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි