තැපැල් ගාස්තු ගෙවූ බවට තැපැල් කරනු ලබන භාණ්ඩයේ හෝ ලිපියේ යොදනු ලබන සලකුණ තැපැල් මුද්දරය ලෙස හැඳින්වෙයි. ලොව පළමු තැපැල් මුද්දරය ( පෙනි බ්ලැක් ) වර්ෂ 1840 දි බ්‍රිතාන්‍යයේදි එළි දැක්විය එ තරුණ වික්ටෝරියා රැජිනගේ රුව සහිතව.

The main components of a stamp:
1. Image
2. Perforations
3. Denomination
4. Country name

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තැපැල්_මුද්දර&oldid=280924" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි