මුද්දර එකතුකිරිම

මුද්දර එකතුකිරිම යනු තැපැල් මුද්දර එකතුකිරිම හා බැදුනු විනෝදාංශයකි. මෙය ලොව වඩාත්ම ප්‍රකට විනෝදාංශයකි.

ෆ්‍රරැන්කොස් බරෟද් François Barraud ගේ මුද්දර එකතුකරන්නන් සිතුවම (1929)

ලොව වඩාත් හදුනාගත් විනෝදාංශය යි.

බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ මුද්දර කිහිපයක්

මුද්දර එකතුකිරිමසංස්කරණය

මුද්දර එකතුකිරිමේ ඉතිහාසයසංස්කරණය

මුද්දර එකතුකිරිමේ විනෝදාංශය තැපැල් මුද්දර නිකුත් කිරිමත් සමග එම වකවානුවේම ආරම්භ විය.

මුද්දර එකතුකිරිමේදි භාවිතයට ගන්නා උපකරණසංස්කරණය

වර්ගය අනුව මුද්දර එකතුකිරිමසංස්කරණය

මුද්දර එකතුකිරිමේ සංගම්සංස්කරණය

දුර්ලභ මුද්දරසංස්කරණය

දුර්ලභ මුද්දර වලින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ

ලොව වඩාත්ම වටිනා මුද්දරසංස්කරණය

 • ලොව වඩාත්ම වටිනා මුද්දර වලින් කිහිපයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත යුගයේ මුද්දර 1857 - 1972සංස්කරණය

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා මුද්දර වලින් කිහිපයක්

 

මුද්දර නාමාවලිසංස්කරණය

පළමු මුද්දර නාමාවලිය එළි දැක්වුයේ වර්ෂ 1861 සැප්තැම්බර් මස 17 වෙනි දිනය. එ ප්‍රංශ ජාතික ඔස්කර් බර්ගර් ලෙව්රඋල්ට් ( Oscar Berger-Levrault ) විසිනි.

 
මිචෙල් මුද්දර නාමාවලි මාලාව

ලොව පුරා ආවරණයක් සහිත මුද්දර නාමාවලිසංස්කරණය

සැලකිය යුතු රටවල්වල මුද්දර නාමාවලිසංස්කරණය

 • ABDA මුද්දර නාමාවලිය ( පිලිපීනය )
 • Aerophil මුද්දර නාමාවලිය ( ස්විට්සර්ලන්තය )
 • AFA මුද්දර නාමාවලිය ( ඩෙන්මාර්කය )
 • AFINSA මුද්දර නාමාවලිය ( පෘතුගාලය )
 • Brusden-White මුද්දර නාමාවලිය ( ඕස්ට්‍රේලියාව )
 • Edifil මුද්දර නාමාවලිය (ස්පාඤ්ඤය සහ පැවති ස්පාඤ්ඤ යටත් විජිත )
 • Facit මුද්දර නාමාවලිය ( ස්කැන්ඩියානු රටවල් )
 • Fischer මුද්දර නාමාවලිය ( පෝලන්තය )
 • Hellas මුද්දර නාමාවලිය ( ග්‍රීසිය )
 • Hibernian මුද්දර නාමාවලිය සහ අත් පොත ( අයර්ලන්තය )
 • JB මුද්දර නාමාවලිය (මෝල්ටාව)
 • Lamy and Rinck / Lamy මුද්දර නාමාවලිය (පෙරූ )
 • Ma ( චීනය )
 • Phila India - Manik මුද්දර නාමාවලිය ( ඉන්දියාව )
 • Sassone මුද්දර නාමාවලිය ( ඉතාලිය )
 • Sakura මුද්දර නාමාවලිය ( ජපානය )
 • Yang මුද්දර නාමාවලිය ( හොං කොං )
 • Zumstein මුද්දර නාමාවලිය ( ස්විට්සර්ලන්තය )

ප්‍රකට මුද්දර එකතුකරන්නන්සංස්කරණය

ලොව ප්‍රකට මුද්දර එකතුකරන්නන්සංස්කරණය

 • Philipp von Ferrary
 • King George V
 • Carol II of Romania
 • Queen Elizabeth II
 • Franklin Roosevelt
 • Ayn Rand
 • Freddie Mercury
 • John Lennon

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

 1. "Rare stamp sells for record price in Geneva auction". BBC News. 22 May 2010. සම්ප්‍රවේශය 24 May 2010.
 2. Feldman, David (1993), Prices Realised for Public Auction November 1-6 November 1993, Prces Realised, Zurich: David Feldman, p. 1 

බාහිර සබැදිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුද්දර_එකතුකිරිම&oldid=483923" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි