පීසා - එය පැතලි රොටි අකාර වන අතර සාමාන්‍යයෙන් තක්කාලි සෝස් සහ චීස් එළඟි හා උඳුන තුල පුලුස්සන ලද ඇත.

ප්‍රධාන වශයෙන් තක්කාලි,චීස් යෙදු පීසා එකක්

සකස්කිරීමසංස්කරණය

 
මහා පරිමාණයෙන් සකස් ශීතකළ පීසා, ගෙදරදී සාදාගත හැක.
 
සාම්ප්‍රදායික පීසා පිටි ගුලිය විසි කරමින්.
 
විවිධ මතුපිට ඇතුරුම් පෑන් පීසා.
 
ලෝහ සාරය මත අමුවෙන් ණේපොලිටන් පීසා, අවන් සඳහා සූදානම්.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පීසා&oldid=465434" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි