රිචඩ් ද සොයිසා පිටුව පිළිබඳ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයසංස්කරණය

රිචඩ් ද සොයිසා පිටුව තවමත් එසේමයි. මා මකා දමා ඇත්තේ බලපත්‍ර තොරතුරු අඩුපාඩු සහිත ගොනුවක් පමණයි. --Lee (talk) 05:56, 10 දෙසැම්බර් 2018 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Marx82&oldid=429772" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි