— විකිපීඩියානුවා —
Blank user.svg
නමLee Mathew
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලාංකික
රටශ්‍රී ලංකාව
භාෂාව(න්)සිංහල
වාර්ගිකත්වයසිංහල
කොණ්ඩයකළු
ඇස්දුඹුරු
අත් හුරුවදකුණත්

Ribbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svg විස්තර Ribbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svgRibbon Ornament Black Left Up.svg

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Lee_Mathew&oldid=348081" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි