අල්‍රත් පරිශීලකයෙක් වන මම ඔබ සැමගේ ආශීර්වාදය හා සහය පතමි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:දසනැබළයෝ&oldid=140789" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි