තිස්සමහාරාම රජ මහා විහාරය

තිස්සමහාරාම රජ මහා විහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාත තුල තිස්සමහාරාමයේ පිහිටා තිබේ. විහාරය ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවසේදී රහුණේ කාවන් තිස්ස රජු විසින් ඉදිකරවන ලද්දකි. මෙම තිස්සමහාරාම පුදබිම, බුදුන් වහන්සේගේ පාදස්පර්ශය ලත් පුදබිමක් ලෙස සැළකෙයි.[1]

තිස්සමහාරාම රජ මහා විහාරය
තිස්සමහාරාම දාගැබ
විස්තර
පිහිටුවීම
නිර්මාතෘකාවන්තිස්ස රජ
පිහිටුම් තොරතුරු
රටශ්‍රී ලංකාව
පිහිටීමතිස්සමහාරාමය
Dharmachakra.png ද්වාරය:බුද්ධාගම

තිස්සමහාරාම රජ මහා විහාර පරිශ්‍රයේ ඉදිකොට ඇති තිස්සමහාරාම දාගැබ, ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය කොට ඇති විශාලතම දාගැබ් අතුරින් එකක් වෙයි. එය බුබ්බුලාකාර හැඩයෙන් නිමවා ඇත.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

ග්‍රන්ථ නාමාවලියසංස්කරණය

  • von Schroeder, Ulrich. (1990). Buddhist Sculptures of Sri Lanka. (752 p.; 1620 illustrations). Hong Kong: Visual Dharma Publications, Ltd. ISBN 962-7049-05-0