ගාමිණී අබේසේකර

ආචාර්ය ගාමිණී අබේසේකර (ඉංග්‍රීසි: Gamini Abeysekera) යනු ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවහි හිටපු සභාපති වරයායි.

ගාමිණී අබේසේකර
උපත
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
සංගණ්‍ය වන්නේහිටපු සභාපති ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

ගාමිණී අබේසේකර කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාමිණී_අබේසේකර&oldid=444180" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි