ගඩොල් යනු මැටි මිශ්‍රිත පසකින් සාදාගනු ලබන ඝන වස්තුවකි. අතීතයේ සිටම මිනිසුන් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට භාවිතා කර ඇත.

ගඩොල්
ජේතවනාරාම දාගැබ, ලෝකයේ ඇති විශාලම ගඩොලින් කරන ලද ගොඩනැගීම් වලින් එකක්.
පිළිස්සීමට ප්‍රථම අමු ගඩොල් අව්වේ වේලා ගනියි.
ගොනුව:Brick1.JPG
ගඩොලක්.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගඩොල්&oldid=457495" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි