ඉංජිනේරු ගල් (ඉංග්‍රීසි:  Engineering brick) හෙවත් සම්මත ගඩොල් යනු ගඩොල් විශේෂයකි. [1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "නිවසක් තැනීමේදී වැදගත් තාක්ෂණික කරුණු - බිත්ති බැඳීම-2". සම්ප්‍රවේශය 2017-05-19.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉංජිනේරු_ගල්&oldid=397894" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි