මෝඩ ගඩොල් (ඉංග්‍රීසි:  Adobe) යනු ගඩොල් විශේෂයකි. [1]

Milyanfan-adobe-bricks-8038.jpg
Mudbrick production Niger 2007.jpg

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "නිවසක් තැනීමේදී වැදගත් තාක්ෂණික කරුණු - බිත්ති බැඳීම-1". සම්ප්‍රවේශය 2017-05-19.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෝඩ_ගඩොල්&oldid=397891" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි