ක්යෝතෝ ප්‍රාන්තය (京都府 ඉංග්‍රීසි:  Kyoto Prefecture,Kyōto-fu?), ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්යෝතෝ_ප්‍රාන්තය&oldid=396721" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි