1913 වසර.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1880ගණන්  1890ගණන්  1900ගණන්  – 1910ගණන් –  1920ගණන්  1930ගණන්  1940ගණන්
වසර: 1910 1911 191219131914 1915 1916
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1913&oldid=420010" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි