ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1780 (MDCCLXXX) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1780 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 780 වන වසර, 18 වන සියවස තුල 80 වන වසර, සහ 1780ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1780 is 11 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 17 වන සියවස18 වන සියවස19 වන සියවස
දශක: 1750ගණන්  1760ගණන්  1770ගණන්  – 1780ගණන් –  1790ගණන්  1800ගණන්  1810ගණන්
වසර: 1777 1778 177917801781 1782 1783


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1780&oldid=394308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි