ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1736 (MDCCXXXVI) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1736 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 736 වන වසර, 18 වන සියවස තුල 36 වන වසර, සහ 1730ගණන් දශකයෙහි 7 වන වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1736 is 11 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 17 වන සියවස18 වන සියවස19 වන සියවස
දශක: 1700ගණන්  1710ගණන්  1720ගණන්  – 1730ගණන් –  1740ගණන්  1750ගණන්  1760ගණන්
වසර: 1733 1734 173517361737 1738 1739


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1736&oldid=394317" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි