ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1640 (MDCXL) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1640 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 640 වන වසර, 17 වන සියවස තුල 40 වන වසර, සහ 1640ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1640 is 10 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 16 වන සියවස17 වන සියවස18 වන සියවස
දශක: 1610ගණන්  1620ගණන්  1630ගණන්  – 1640ගණන් –  1650ගණන්  1660ගණන්  1670ගණන්
වසර: 1637 1638 163916401641 1642 1643


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1640&oldid=419229" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි