ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1640 (MDCXL) නම් a leap year starting on ඉරිදා ‌ වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්  and සැකිල්ල:Year article header/Julian start, the 1640 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, සැකිල්ල:Year article header/year number between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1640 is 10 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 16 වන සියවස17 වන සියවස18 වන සියවස
දශක: 1610ගණන්  1620ගණන්  1630ගණන්  – 1640ගණන් –  1650ගණන්  1660ගණන්  1670ගණන්
වසර: 1637 1638 163916401641 1642 1643


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1640&oldid=419229" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි