දේශමාන්‍ය

(‍දේශමාන්‍ය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

දේශමාන්‍ය (‍ජාතියෙහි අභිමානය) යනු, ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සිවිල් සම්මානයක් ‍ලෙසින් පිරිනැමෙන දෙවන ඉහළතම ශ්‍රී ලාංකික ජාතික සම්මානය ( ශ්‍රී ලංකාභිමාන්‍ය ට පසුපසින්) වේ. එය සාම්ප්‍රදායික ලෙසින් ලාභියාගේ නමට අභිධානයක් හෝ උපසර්ගයක් හෝ ලෙසින් භාවිතා ‍වේ.

ලාභීන්

සංස්කරණය

‍දේශමාන්‍ය ලාභීන් අතර පහතවුන් සිටින මුත් ඔවුන් සියල්ල පහත නොදැක්වේ:

ශාස්ත්‍රඥයන්

සංස්කරණය

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

සංස්කරණය

සිවිල් සේවය, දේශපාලකයන්, රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන්

සංස්කරණය

කර්මාන්ත

සංස්කරණය

අධිකරණය

සංස්කරණය

හමුදාව

සංස්කරණය

අනිර්දිෂට

සංස්කරණය


[1] [2] [3] [4] [5]

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මෙයද බලන්න

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේශමාන්‍ය&oldid=592333" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි