දේශබන්ධු (ඉංග්‍රීසි: Deshabandhu) යනු පුද්ගලයෙකු විසින් "ජාතිය වෙනුවෙන් සිදුකරන ලද ප්‍රශංසනීය සේවය" උදෙසා එම පුද්ගලයා වෙත පිරිනමනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන ඉහළතම ජාතික ගෞරව අභිධානයයි.[1] සාම්ප්‍රදායිකව අභිධානලාභියාගේ නාමය ඉදිරියෙන් දේශබන්ධු යන්න, පදවි නාමයක් හෝ උපසර්ග නාමයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. දේශබන්ධු අභිධානය, දේශමාන්‍ය අභිධානයට පහළින් පිහිටි ඊළග ප්‍රමුඛ ගෞරව නාමයයි.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරව අභිධාන සහ පදක්කම්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේශබන්ධු&oldid=414509" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි