සෙනගෝල් [1][2] (ප්‍රංශ: le Sénégal), නිල වශයෙන් සෙනගෝල් ජනරජය (République du Sénégal, යනු, බටහිර අප්‍රිකාවේ රටකි.

  1. "ඩෙෆිනිෂන් ඔෆ් සෙනගෝල්". ද ෆ්‍රී ඩික්ෂනරි. සම්ප්‍රවේශය 6 නොවැම්බර් 2013.
  2. "ඩිෆයින් සෙනගෝල්". Dictionary.com. සම්ප්‍රවේශය 6 නොවැම්බර් 2013.
සෙනගෝල් ජනරජය

République du Sénégal  (ප්‍රංශ)
සෙනගෝල් හී ධජය
ධජය
{{{coat_alt}}}
Coat of arms
උද්යෝග පාඨය: "Un Peuple, Un But, Une Foi" (ප්‍රංශ)
"එක් ජනතාවක්, එක් ඉලක්කයක්, එක් විශ්වාසයක්"
ජාතික ගීය: 
Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons
Everyone strum your koras, strike the balafons
 සෙනගෝල්  (තද නිල්) හි පිහිටුම – අප්‍රිකාව තුල  (ලා නිල් හා තද අළු) – අප්‍රිකානු සංගමය තුල  (ලා නිල්)
 සෙනගෝල්  (තද නිල්) හි පිහිටුම

– අප්‍රිකාව තුල  (ලා නිල් හා තද අළු)
– අප්‍රිකානු සංගමය තුල  (ලා නිල්)

සෙනගෝල්හි පිහිටීම
නිල භාෂාව(න්)ප්‍රංශ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෙනගෝල්&oldid=476576" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි