සුළු නගරයක් (ඉංග්‍රීසි:  Town) යනු, ගම්මානයකට වඩා විශාල මුත් නගරයකට වඩා කුඩා මානව ජනාවාසයකි. "සුළු නගරයක්" ලෙස සැලකීමට සමන්විත විය යුතු භූමි ප්‍රමාණයෙහි අර්ථදැක්වීම ලොව විවිධ ප්‍රදේශ වල බෙහෙවින් වෙනස් වෙයි.

Çeşme, තුර්කිය

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුළු_නගරය&oldid=432540" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි