සුළු නගරය

(සුළු නගර වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

සුළු නගරයක් (ඉංග්‍රීසි:  Town) යනු, ගම්මානයකට වඩා විශාල මුත් නගරයකට වඩා කුඩා මානව ජනාවාසයකි. "සුළු නගරයක්" ලෙස සැලකීමට සමන්විත විය යුතු භූමි ප්‍රමාණයෙහි අර්ථදැක්වීම ලොව විවිධ ප්‍රදේශ වල බෙහෙවින් වෙනස් වෙයි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුළු_නගරය&oldid=432540" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි