වර්ෂය

(Year වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වර්ෂයක් යනු, පෘථිවිය, සූර්යයා වටා සිය කක්ෂයේ එක් පුනරාගමනයක් සිදු කිරීමට ගන්නා කාලය යි.

An analemma illustrates the changing position of the Sun over the course of a year, as seen at a fixed time of day.

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වර්ෂය&oldid=511536" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි