සඳුදා (සූර්ය දවස)

සූර්ය දවස් ක්‍රමයට සඳුදා යනු, රිවිදා සහ කුජදා අතර දවස වේ. සඳුදා හිරු උදාවේ ඇරඹෙන මෙම දවස කුජදා හිරු උදාව සමග අවසන වේ.


ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සඳුදා_(සූර්ය_දවස)&oldid=407750" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි