"ශ්‍රෝණිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
{{short description|උදරය සහ කලවා පෙදෙස අතර පිහිටි මානව කඳෙහි පහළ කොටස}}
{{short description|Lower part of the trunk of the human body between the abdomen and the thighs}}
{{Infobox bone
| Name = Pelvicශ්‍රෝණි
| Latin = Pelvic
| Image2 = Gray242.png
| Caption = Maleපුරුෂ type pelvisශ්‍රෝණිය
| Image = Gray241.png
| Caption2 = Femaleස්ත්‍රී type pelvisශ්‍රෝණිය
}}
[[File:Pelvis RG MR CT3d front 01.jpg|thumb|250px|Theඑකම sameමානව human pelvisශ්‍රෝණිය, frontපූර්ව imaged byපෙනුම [[xඑක්ස්-rayකිරණ]] (topඉහළ), [[magneticචුම්බක resonanceඅනුනාද imagingමූර්තනය]] (middleමැද), andසහ 3-dimensionalත්‍රිමාන [[computedආගණිත tomographyටොමෝග්‍රැෆි]] (bottomපහළ)]]
 
The '''pelvisශ්‍රෝණිය''' (pluralබහුවචනය '''pelves''' or '''pelvisesශ්‍රෝණි''') isයනුවෙන් eitherහැඳින්වෙන්නේ the[[මිනිස් lowerසිරුර|මානව part of theශරීරයේ]] [[Trunkකඳ (anatomyකායව්‍යවච්ඡේද විද්‍යාව)|trunkකඳෙහි]] ofපහළ theකොටස [[human body]]හෝ{{sfn|Moore|2014|pp=357–8}} between the [[humanමානව abdomenඋදරය|abdomenඋදරය]] and theසහ [[thighකලවා]]s අතර පිහිටි ප්‍රදේශය (sometimesඇතැම් alsoඅවස්ථාවල called[[කඳ (කායව්‍යවච්ඡේද විද්‍යාව)|කඳෙහි]] '''pelvicශ්‍රෝණි regionපෙදෙස''' ofයනුවෙන් the [[Trunk (anatomyහඳුන්වයි)|trunk]]) or the skeletonහෝ embeddedඑහි inඅන්තර්ගත itසැකිල්ල<ref>{{Cite web |url=http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject/58 |title=Gray's anatomy |access-date=2014-12-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131024134815/http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject/58 |archive-date=2013-10-24 |url-status=dead }}</ref> (sometimes also calledඇතැම්විට '''bonyඅස්ථිමය pelvisශ්‍රෝණිය''', orහෝ '''pelvicශ්‍රෝණි skeletonසැකිල්ල''' ලෙස හඳුන්වයි) හැඳින්වීම පිණිස භාවිතා කරන යෙදුමයි.
 
කඳෙහි ශ්‍රෝණි ප්‍රදේශයට අස්ථිමය ශ්‍රෝණිය, [[ශ්‍රෝණි කුහරය]] (අස්ථිමය ශ්‍රෝණිය මඟින් සෑදෙන කුහරය), සහ එයට පහළින් වූ [[ශ්‍රෝණි පත්ල]], ඊටත් පහළින් පිහිටි [[අද්‍යෝභගය]] (perineum) අයත් වේ.{{sfn|Moore|2014|pp=357–8}} ශ්‍රෝණි සැකිල්ල තැනී ඇත්තේ පෘෂ්ඨීයව [[ත්‍රිකාස්ථිය]] සහ [[අනුත්‍රිකාස්ථිය]] මඟින් අතර, පූර්වව සහ දෙපසින් [[ශ්‍රෝණි අස්ථි]] මඟින් එය සීමා වේ.
The pelvic region of the trunk includes the bony pelvis, the [[pelvic cavity]] (the space enclosed by the bony pelvis), the [[pelvic floor]], below the pelvic cavity, and the [[perineum]], below the pelvic floor.{{sfn|Moore|2014|pp=357–8}} The pelvic skeleton is formed in the area of the back, by the [[sacrum]] and the [[coccyx]] and anteriorly and to the left and right sides, by a pair of [[hip bone]]s.
 
== සටහන් ==

සංස්කරණ

11,938

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/473142" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි