"ජෙනරාල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

විකි-ලිංක් යොදාගෙන සටහන් විධිමත් කරන ලදි.
(Created by translating the page "General (Sri Lanka)")
(විකි-ලිංක් යොදාගෙන සටහන් විධිමත් කරන ලදි.)
ටැග: විෂුවල් එඩිටර් ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය Advanced mobile edit
== මෙයද බලන්න ==
 
* [[ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව|ශ්‍රී ලංකා හමුදාව]]
* [[ ශ්‍රී ලංකා ජෙනරාල්වරුන්ගේ ලැයිස්තුව |ශ්‍රී ලංකා ජෙනරාල්වරුන්ගේ ලැයිස්තුව]]
* [[ ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේසන්නද්ධ හමුදා නිලතල සහ ලාංඡනය |ශ්‍රී ලංකා හමුදා නිල ලාංඡනය]]
* [[ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හමුදා නිලතල සහ ලාංඡනය |ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ලාංඡනය]]
* [[ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ හමුදා නිලතල සහ ලාංඡනය |ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ලාංඡනය]]
* [[ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව|ශ්‍රී ලංකා හමුදාව]]
* [[ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා|ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාව]]
* [[ සංසන්දනාත්මක හමුදා නිලයන් |සංසන්දනාත්මක හමුදා නිලයන්]]
* [[ හමුදා නිලය |හමුදා නිලය]]
 
== යොමුව ==

සංස්කරණ

107

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453687" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි