"අබා (සංගීත කණ්ඩායම)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
{{Redirect|Abbaඅබා}}
{{short description|ස්වීඩ්න් පොප් සංගීත කණ්ඩායම}}
{{Infobox musical artist <!-- See WP:WikiProject Musicians -->
* [[පෝලර් මියුසික්|පෝලර්]]
* [[පොලිඩෝර් රෙකෝර්ඩ්ස්|පොලිඩෝර්]]
* [[ඇට්ලැන්ටික් රෙකෝර්ඩ්ස්|ඇට්ලැන්ටික්]]
* [[Atlantic Records|Atlantic]]
* [[එපික් රෙකෝර්ඩ්ස්|එපික්]]
* [[Epic Records|Epic]]
* [[ආර්සීඒ රෙකෝර්ඩ්ස්|ආර්සීඒ වික්ටර්]]
* [[RCA Records|RCA Victor]]
* [[ඩිස්කස් වෝග්|වෝග්]]
* [[Disques Vogue|Vogue]]
* සන්ෂයින්
* Sunshine
<!--DO ''not'' add other labels such as "China Radio", "Ariston", or "Metal" back. These are ''not'' of importance because "Metal" is not consistent with the lead paragraph that states the selling countries. -->
}}
| associated_acts = {{Flatlist |
* [[හෙප් ස්ටාර්ස්]]
* [[Hep Stars]]
* [[හූටෙනැනී සිංගර්ස්]]
* [[Hootenanny Singers]]
* [[බෙනී ඇන්ඩර්සන්ස් ඕකෙස්ටර්]]
* [[Benny Anderssons orkester]]
}}
| website = {{URL|abbasite.com}}
| current_members =
* [[ඇග්නතා ෆැල්ට්ස්කොග්]]
* [[Agnetha Fältskog]]
* [[ජෝර්න් අල්වියස්]]
* [[Björn Ulvaeus]]
* [[බෙනී ඇන්ඩර්සන්]]
* [[Benny Andersson]]
* [[ඇනී-ෆ්‍රිඩ් ලින්ග්ස්ට්‍රැඩ්]]
* [[Anni-Frid Lyngstad]]
}}
 
'''ABBAඅබා''' (ABBA) ({{IPA-sv|²abːa}})<!-- DO ''not'' INSERT THE CARRIER BACKWARDS B STYLE IN THE LEAD PARAGRAPH. THE STYLE HAS ALREADY BEEN PROVIDED FOR THE ARTICLE AS A LOGO.--> <!-- This Article is written in British English, in which pop groups take the plural form of the verb; do not change to "is" --> areය්rයනුවෙන් aහැඳින්වෙන්නේ Swedish pop group formed in1972දී [[Stockholmස්ටොක්හෝම්]] inහි 1972දී byපිහිටුවන ලද ස්වීඩන් පොප් සංගීත කණ්ඩායමකි. මෙහි සාමාජිකයන් වන්නේ [[Agnethaඇග්නතා Fältskogෆැල්ට්ස්කොග්]], [[Björnජෝර්න් Ulvaeusඅල්වියස්]], [[Bennyබෙනී Anderssonඇන්ඩර්සන්]], andසහ [[Anniඇනී-Fridෆ්‍රිඩ් Lyngstadලින්ග්ස්ටැඩ්]]. Theමෙම group'sකණ්ඩායමේ nameනම isසාමාජිකයන්ගේ anනමේ [[acronym]]මුල් ofකොටසේ the first letters ofපළමු theirඅකුරු firstඑක්වී namesසෑදුණකි. They became one of the [[List of best-selling music artists|most commercially successful acts]] in the history of popular music, topping the charts worldwide from 1974 to 1982. ABBA won the [[Eurovision Song Contest 1974]] at [[Brighton Dome|The Dome]] in Brighton, UK, giving [[Sweden in the Eurovision Song Contest|Sweden]] its first triumph in the contest. They are the most successful group to have taken part in the competition.
 
Estimates of ABBA's total record sales are over 380 million,<ref name="excerpt Google books">Mike Evans: ''Rock'n'Roll's Strangest Moments: Extraordinary But True Tales from 45 Years of Rock & Roll History''. Pavilion Books, 2014, chapter ''ABBA again (Sweden, 1974–1981)'', pp. 169 ([https://books.google.com/books?id=5i-_CAAAQBAJ&pg=PT169 excerpt (Google books)])</ref><ref>{{cite web|url=http://www.bbc.com/culture/story/20140415-why-are-abba-so-popular|title=Why are ABBA so popular?|last1=Harrison|first1=Andrew|website=bbc.com|publisher=British Broadcasting Corporation (BBC)|accessdate=7 June 2016}}</ref> making them one of the [[List of best-selling music artists|best-selling music artists of all time]].<ref name="auto">{{cite news|url=http://www.times-standard.com/tcw/ci_20060193|title=ABBA music enhances 'Mamma Mia!' at the Van Duzer|last=Trauth|first=Beti|date=28 February 2012|work=[[Times-Standard]]|accessdate=19 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20140519061605/http://www.times-standard.com/tcw/ci_20060193|archive-date=19 May 2014}}</ref> ABBA are the first group from a non-English-speaking country to achieve consistent success in the charts of English-speaking countries, including the [[UK Singles Chart|United Kingdom]], [[Irish Recorded Music Association|Ireland]], [[Canadian Hot 100|Canada]], [[ARIA Charts|Australia]], [[Recording Industry Association of New Zealand|New Zealand]], [[Recording Industry of South Africa|South Africa]] and the [[Billboard Hot 100|United States]].<ref>{{Cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/people/abba|title=Abba|last=|first=|date=|website=|access-date=}}</ref> They have a joint record eight consecutive number-one albums in the UK.<ref>{{cite web|url=http://www.officialcharts.com/chart-news/eminem-scores-seventh-consecutive-uk-number-1-album-2599/|title=Eminem scores seventh consecutive UK Number 1 album|date=11 November 2013|publisher=Official Charts Company|accessdate=30 September 2016}}</ref> The group also enjoyed significant success in [[Latin America]], and recorded a [[Gracias Por La Música (album)|collection]] of their hit songs in Spanish. ABBA were honoured at the [[Congratulations: 50 Years of the Eurovision Song Contest|50th anniversary celebration]] of the [[Eurovision Song Contest]] in 2005, when their hit "[[Waterloo (ABBA song)|Waterloo]]" was chosen as the best song in the competition's history.<ref name="50th" /> The group was inducted into the [[Rock and Roll Hall of Fame]] in 2010.<ref>{{cite news|url=http://www.latimes.com/entertainment/news/la-et-quick16-2009dec16,0,6237547.story |title=ABBA Makes Rock and Roll Hall of Fame Los Angeles Times 16&nbsp;December 2009 |work=Los Angeles Times |date=16 December 2009 |accessdate=23 August 2010}}</ref> In 2015, their song "[[Dancing Queen]]" was inducted into the [[Recording Academy]]'s [[Grammy Hall of Fame]].<ref>{{cite web|url=http://www.grammy.com/news/grammy-hall-of-fame-class-of-2015|title=GRAMMY Hall Of Fame Class Of 2015|date=16 December 2014|publisher=}}</ref>

සංස්කරණ

6,716

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441976" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි