"වැව්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
===තාවුල්ල සහ දෙණිකඩ===
===පෝටා වැටිය===
===වෑ කන්ද සහ රැළපනාව===වැවේ රැලි ඇතිවීමේදී රැල්ලේ සැර නිසා වැව් බැම්මේ පස සේදීයාම වැලැක්වීමට යොදා ඇති වැටිය
===වෑ කන්ද සහ රැළපනාව===
 
===පිට වාන===
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441922" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි