"තෝර (ශාකය)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

New page: ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි හා අතරමැදි කලාප වල ජල හිගය නිසා විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණය...
(New page: ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි හා අතරමැදි කලාප වල ජල හිගය නිසා විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණය...)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

607

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/42582" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි