"ගොනුව:2018 Commonwealth Games.svg" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

{{Non-free use rationale logo <!-- REQUIRED --> |Article = 2018 Commonwealth Games |Use = Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.gc2018.com/flux-content/GC2018/docs/The-Brand-Story.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = Infobox |Owner = Gold Coast City 2018 Commonwealth Games |Website = http://www.gc2018.com/flux-content/GC2018/docs/The-Brand-Story.pdf |History = |Commentary ...
({{Non-free use rationale logo <!-- REQUIRED --> |Article = 2018 Commonwealth Games |Use = Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.gc2018.com/flux-content/GC2018/docs/The-Brand-Story.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = Infobox |Owner = Gold Coast City 2018 Commonwealth Games |Website = http://www.gc2018.com/flux-content/GC2018/docs/The-Brand-Story.pdf |History = |Commentary ...)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

3,044

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/420936" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි