"සැකිල්ල:වෙනත්භාවිත4" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Ravindu Navin මගින් සිදුකල 379941 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා)
සුළු (Reverted 1 edit by Pankajagodamunna (talk) to last revision by Srimalpunchi. (TW))
(Ravindu Navin මගින් සිදුකල 379941 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා))
{{dablink|{{#if: {{{1|}}}|මෙම ලිපිය {{{1}}} පිළිබඳවය.&#32;&#32;}}{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}} සඳහා, {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.&#32;&#32;|අනෙකුත් භාවිත සඳහා , {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.}}{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|{{#ifeq:{{{4}}}|1|අනෙකුත් භාවිත සඳහා , {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.|{{{4}}} සඳහා, {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.&#32;&#32;}}}}{{#if:{{{4|}}}|{{#if:{{{6|}}}|{{#ifeq:{{{6}}}|1|අනෙකුත් භාවිත සඳහා , {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.|{{{6}}} සඳහා, {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.&#32;&#32;}}}}{{#if:{{{6|}}}|{{#if:{{{8|}}}|{{#ifeq:{{{8}}}|1|අනෙකුත් භාවිත සඳහා , {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.|{{{8}}} සඳහා, {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (වක්‍රෝත්තිහරණය)]]}} බලන්න.&#32;&#32;}}}}}}}}}}}}<noinclude>{{pp-template|small=yes}}{{template doc}}</noinclude>

සංස්කරණ

295

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/379942" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි