"වී වගාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්
(සංස්)
(සංස්)
 
===Korea===
[[Image:Namwon8.jpg|thumb|right|Paddy field near [[Namwon]], [[Southදකුණු Koreaකොරියාව]], early June.]]
Arable land in small alluvial flats of most rural river valleys in South Korea are dedicated to paddy-field farming. Farmers assess paddy fields for any necessary repairs in February. Fields may be rebuilt, and bund breaches are repaired. This work is carried out until mid-March, when warmer spring weather allows the farmer to buy or grow rice seedlings. They are transplanted (usually by hand) from the indoors into freshly flooded paddy fields in May. Farmers tend and weed their paddy fields through the summer until around the time of [[Chuseok]], a traditional holiday held on August 15th of the [[Lunar Calendar]] (circa mid-September by Solar Calendar). The harvest begins in October. Coordinating the harvest can be challenging because many Korean farmers have small paddy fields in a number of locations around their villages, and modern harvesting machines are sometimes shared between extended family members. Farmers usually dry the harvested grains in the sun before bringing them to market.
 
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/252603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි