ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

වෙනස්කම්

→‎සෛලය: සංස්කරණය
සුන්‍යෂ්ටික සහ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික යැයි සෛල වර්ග දෙකක් වෙති. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සෛල සාමාන්‍යයෙන් තනිව පවතින අතර, සුන්‍යෂ්ටික සෛල සාමාන්‍යයෙන් හමුවන්නේ බහුසෛලීය ජීවින් තුලය. ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සෛල තුල [[න්‍යෂ්ටි පටලය|න්‍යෂ්ටි පටලයක්]] නොමැකි හෙයින් සෛලය තුල ඩීඑන්ඒ සීමාවක කොටුවී නොමැති අතර, සුන්‍යෂ්ටික සෛල තුල න්‍යෂ්ටික පටල පවතියි.
 
සුන්‍යෂ්ටික හෝ ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික හෝ ඕනෑම සෛල තුල, සෛලය වටා පිහිටි [[සෛල පටලය|පටලයක්]] පවතින අතර, එය විසින් සෛල අභ්‍යන්තරය අවට පරිසරයෙන් වෙන් කරමින්, එයට ඇතුළු වන හා පිටවන දෑ නියාමනය කරමින්, [[සෛල විභවය|සෛලයෙහි විද්‍යුත් විභවය]] පවත්වාගෙන යයි. සෛල පටලය තුල, [[ලවණ|ලවණමය]] [[සෛලප්ලාස්මයක්]] විසින් සෛල පරිමාවෙන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් දරයි. සියළු සෛල තුල, [[ජානය|ජානයන්හී]] ප්‍රවේණිගත ද්‍රව්‍යය වන ඩීඑන්ඒ සහ,සෛලයක ප්‍රෘථමික ක්‍රියාවලිය වන [[එන්සයිමය|එන්සයිම]] වැනි විවිධ [[ප්‍රෝටීනය|ප්‍රෝටීන]] [[ජාන ප්‍රකාශනය |තැනීමට]] අවශ්‍ය තොරතුරු අඩංගු [[ආර්එන්ඒ]] අඩංගු වෙති. වෙනත් වර්ග වල [[ද්වි අණුව|ද්වි අණු]]ද සෛල තුල අඩංගු වෙති.
 
[[ප්‍රවර්ගය:ජීවීන්]]
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/246860" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි