"නෂ්‍ය මතකය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
ශ්වෙත විසින් යලියොමුවක් දමා රැම් පිටුව නෂ්‍ය මතකය වෙත ගෙනයන ලදී: නිවැරැදි ශීර්ෂය
(Inclusion of correct inter-wiki; නිවැරදි අන්තර්-විකි එක් කිරීම)
සුළු (ශ්වෙත විසින් යලියොමුවක් දමා රැම් පිටුව නෂ්‍ය මතකය වෙත ගෙනයන ලදී: නිවැරැදි ශීර්ෂය)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/243511" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි