"වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
{| class="wikitable" style="font-size: 90%" align="center" text-valign="center"
|+<big>වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ සැසදුම් සටහන</big>
|+<big>Windows 7 Edition comparison chart</big>
|-
!rowspan="2" width=16%|Features !! width=8% style="background:#dcf05d"|Starter !! width=9% style="background:#99d818"|Home Basic !! width=8% style="background:#60b937"|Home Premium !! width=8% style="background:#0098d4; color:white"|Professional !! width=8% style="background:#00007f; color:white"|Enterprise !! width=8% style="background:#312e25; color:white"| Ultimate

සංස්කරණ

6,491

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/149684" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි