මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 නොවැම්බර් 2019

20 නොවැම්බර් 2019

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Nimeshkasunekanayaka" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි