මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 දෙසැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

12 නොවැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

6 අගෝස්තු 2011

19 ජූලි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Addihockey10" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි