මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 සැප්තැම්බර් 2019

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/2402:D000:A000:761A:24AB:4AD6:455E:2325" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි