මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 අප්‍රේල් 2021

14 පෙබරවාරි 2021

13 පෙබරවාරි 2021

4 දෙසැම්බර් 2020

2 දෙසැම්බර් 2020

3 නොවැම්බර් 2020

18 ඔක්තෝබර් 2020

17 ඔක්තෝබර් 2020

13 ඔක්තෝබර් 2020

9 ඔක්තෝබර් 2020

8 ඔක්තෝබර් 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/එල්ලේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි