ඡායාරැපයක් ඇතුලත් කරන ආකාරය ලියන්න--එල්ලේ (talk) 01:05, 26 මාර්තු 2014 (යූටීසී)Reply

t


කරුණාකර විකිපීඩියා:විකිපීඩියාව_කුමක්_නොවන්නේද ලිපිය කියවන්න. Singhalawap (talk) 01:52, 13 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)Reply

විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට ආරාධනා

සංස්කරණය
 
විකිපීඩියා ආසියානු මාසය

විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු, ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් 2015 නොවැම්බරයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. වෙනත් ආසියානු භාෂා විකිපීඩියා ගණනාවක් සමග සමගාමීව සිංහල විකිපීඩියාව තුලද ක්‍රියාත්මක වන මෙහි අරමුණ වන්නේ අපගේ විකිපීඩියාව තුල ආසියානු රටවල් පිළිබඳව පවතින ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් ලෙස නිමකිරීමට දායකවන ලෙස ඔබටද ආරාධනා කරමු.
සාමාජික ලැයිස්තුවෙහි ඔබේ නම ඇතුලත් කරමින් ඔබත් ඒ හා එක්වන්න. ස්තූතියි -- L Manju (talk) 11:53, 27 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)Reply

.

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය

සංස්කරණය

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය වෙනුවෙන් ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම අගයන නමුත් ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කෙරූ ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ‎ ලිපිය, එම ව්‍යාපෘතිය තුල සංතෘප්ත කල යුතු උපමාන කිසිවක් සම්පූර්ණ නොකරන ලදි ලිපියක් බව පෙනී යයි. කරුණාකර මෙම ව්‍යාපෘතියේ නීතිරීති බලන්න.-- L Manju (talk) 14:54, 19 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)Reply

ආසියානු මාසය සදහා ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම

සංස්කරණය

ආසියානු මාසය සදහා ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්දව දක්වපු උනන්දුව ගැන සතුටුයි. ආසියානු මාසයට අදාළ නොවුනත් ඔබේ ලිපි තෝරාගැනීම හොදයි. සිංහල විකිපීඩියාව පෝෂණයට ඔබගේ දායකත්වය වටිනවා කියා මට හැගේ. සුබපැතුම !--Rsekanayake (talk) 09:09, 22 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)Reply

විකිපීඩියා ආසියානු මාසයේ අවසන් සතිය

සංස්කරණය

හිතවත!

සියළුම විකියන් වලින් දහසකට ආසන්න සංස්කාරකවරුන් සංඛ්‍යාවක් සහභාගීවී සිටින විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සදහා දායකත්වය ලබාදීම පිළිබදව බොහොම ස්තූතියි. අපෙන් සමහර දෙනෙක් විශාල වැඩ කොටසක් කර ඇති අතර මේ වන විටත් මෙහෙවර නිම කර ඇත. මෙන්න, ඔබව අප සමඟ යාවත්කාලීනව තබා ගැනීමට අවශ්‍ය පණිවිඩ කිහිපයක්:

 1. ඔබට විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති ශූරතාව අත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ව්‍යාපෘති පිටුව තුලින් අනිකුත් සංස්කාරක වරුන්ගේ දායකත්වයන් බලා ඔබගේ දායකත්වය තවදුරටත් ලබාදිය හැක.
 2. අපට තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ සතියකට ආසන්න කාලයකි, 2015 දෙසැම්බර් 3 (UTC) වනදාට පෙර ඔබේ සියලුම දායකත්වයන් ඉදිරිපත් කිරීමට වගබලා ගන්න. නොවැම්බර් මාසයේ දී සිදු කළ සංස්කරණයන් පමණක් ගණන් ගැනේ.
 3. ඔබ ලිපි පහක් ඉදිරිපත් කරඇති නමුත් එහෙත් ඉන් එකක් සුළු හේතුවක් මත සුදුසුකම් ලබා නොමැති නම් (වචන 300 සදහා වචන කිහිපයක් පමණක් අඩු, වැදගත් අඩු ටැගයක් ඇති වැනි) ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා, අපි තවමත් ඔබ තැපැල්පතක් එවනු ලැබේ.
 4. ඔබ මෙහෙයුම සාර්ථකව අවසන් නොකළත්, ඔබගේ සහහාගීත්වය පිළිබද අප සතුටු වෙමු, එමෙන්ම ආසියාව පිළිබද ලිපි වැඩි දියුණු කිරීමට බොහෝ දෙනෙකු ලබාදුන් දායකත්වය ගැන සතුටු වන්නෙමු.

ඔබ යම් ගැටළුවක් තිබේ නම් මා සම්බන්ධ කර ගන්න. -- Mr. 1100100 (Talk) 04:20, 26 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)Reply

කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:Judec1.JPG

සංස්කරණය
 

Thank you for uploading ගොනුව:Judec1.JPG. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Lee (talk) 08:51, 30 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)Reply

ඔබට රන් තරුවක්!

සංස්කරණය
  ආසියානු මාසයේ රන් තරුව
විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සදහා ඔබ ලබාදුන් දායකත්වයට බෙහෙවින් ස්තූතියි! -- Mr. 1100100 (Talk) 03:56, 29 දෙසැම්බර් 2015 (යූටීසී)Reply

සුභ නව වසරක් වේවා

සංස්කරණය
 

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on එල්ලේ/වැලිපිල්ල requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A1 of the criteria for speedy deletion, because it is a very short article providing little or no context to the reader. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. L Manju (talk) 17:54, 2 පෙබරවාරි 2016 (යූටීසී)Reply

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2016

සංස්කරණය

පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් ඔබට ස්තූතිවන්ත වන අතර එහි සංස්කරණයෙහි යෙදීම ඔබට විනෝදයක් වන්නට ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. 2015 වර්ෂයේදී ලොව වටා භාෂා 43ක පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ලිපි 7,000 අධික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත්ව තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් එය විකිපීඩියාව තුල විශාලතම සංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය බවට පත්විය. මෙවර එළඹෙන නොවැම්බරයේදීද මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට අප සූදානම් වන අතර ඊට ඔබේ සහභාගීත්වය අපේක්ෂා කරමු.

ගියවර සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියෙහි මෙන් මෙවරද විශේෂ තැපැල්පතක් (නව ආකෘතියක) හිමිකරගැනීමට ඔබ කල යුතු වන්නේ, අවම වශයෙන් බයිට 3,500 ධාරිතාවකින් හා වචන 300 ක පමණ ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ලිපි හතරක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පමණයි. මෙවර තැපැල්පත් එවීමේ කටයුතු දියුණු අයුරින්, එනම් තැපැල්පත් සැකසීම මෙම කාලයේදීත්, ලිපින එකතු කිරීම සංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ වහාමත් සිදුකෙරේ.

විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවා/වන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරයා/වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත. මෙවර පත්වන ආසියානු තානාපතිවරයා වෙතට, ඔහුගේ සහතික පත්‍රය ඩිජිටල් සහ කඩදාසි මුද්‍රිත ආකාරයේ පිටපත් ද්විත්වයක් ලෙස ලැබීමට සලස්වනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධව ඔබේ අවධානය යොමුකිරීම පිළිබඳව ස්තූතියි! --L Manju (talk) 10:05, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)Reply

එස් ජූඩ් සිල්වා S Jude Silva යන ලිපිය ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම

සංස්කරණය
 

ඔබ විසින් නිර්මාණය කර තිබෙන පළමු ලිපිය මෙය නම්, ඔබගේ පළමු ලිපිය ලිවීම සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශන රචනය කියවීම ඔබට ප්‍රයෝජනවත් විය හැක.

ලිපි නිර්මාණය කිරීමට උපකාරයක් වශයෙන්, ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමුකරන්න.

එස් ජූඩ් සිල්වා S Jude Silva යන ලිපිය සිංහල විකිපීඩියාවෙන් ඉක්මන් ඉවත් කිරීම සඳහා යොමුකොට ඇත. කිසියම් පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන් උක්ත ලිපිය ලියැවී තිබුනත්, එම විෂයය/මාතෘකාව විශ්වකෝෂයකට ඇතුලත් කිරීමට තරම් සුවිශේෂි හෝ වැදගත් වන්නේ කෙසේදැයි/ඇයිදැයි යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි සහ විශ්වාසනීය හැඟවීමක් සිදුනොකොට ඇති බැවින්, ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානයන්හී A7 ඡෙදය යටතේ මෙම ඉල්ලීම සිදුකොට ඇත. ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය යටතේදී මෙවැනි ලිපියක් ඕනෑම මොහොතකදී ඉවත් කිරීමට ලක්විය හැක. කරුණාකර, සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් ලෙස සැළකෙන්නේ මොනවාදැයි යන්න පිළිබඳව වූ මාර්ගෝපදේශන රචනය කියවන්න.

ඉහත හේතුව පදනම් කොට ගනිමින් මෙම ලිපිය මකාදැමිය නොයුතු යැයි ඔබ සිතනවානම්, එම පිටුව මත වූ මෙය ඉක්මන් මකාදැමීම නොකලයුතු බව පැවසීමට මෙතන ඔබන්න යනුවෙන් සළකුණු කල බොත්තම ක්ලික් කොට ඔබට මෙම යෝජනාවට විරුද්ධ විය හැකියි. මෙම පිටුව මකානොදැමිය යුතු යැයි ඔබ විශ්වාසකරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කිරීමට එය ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ඇත. කෙසේනමුදු, පිටුවක් ඉක්මන් මකාදැමීමේ යෝජනාව යටතේ වරක නම්කිරීමෙන් අනතුරුව, එය ප්‍රමාදයකින් තොරව ඕනෑම මොහොතකදී මකාදැමීමට ලක්විය හැකි බව අවධාරණයට ගන්න. කරුණාකර පිටුව මත වූ ඉක්මන් මකාදැමීමේ යෝජනාව සහිත ටැගය ඔබ විසින් ඉවත් නොකිරීමටද වගබලා ගන්න. එසේම විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ලිපියට වැඩිදුර තොරතුරු එකතු කිරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේනම් ඒ සඳහා පසුබට නොවන්න. උක්ත ලිපිය යම් අවස්ථාවක මකාදැමුණහොත්, එම මකාදැමුණු තොරතුරු අනාගත සමුද්දේශ සඳහා හෝ වැඩි දියුණුකිරීම සඳහා නැවත ලබාගැනීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම්, කරුණාකර ලිපිය මකාදැමූ පරිපාලකවරයා සම්බන්ධ කොටගන්න. L Manju (talk) 17:57, 11 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)Reply

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/තිලිණ

සංස්කරණය

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය වෙනුවෙන් ගෝලීයව (ව්‍යපෘතිය දියත්වන විකිපීඩියා සියල්ලෙහි එකතුව) වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පරිශීලකවරු තිදෙනා වෙත Wikimedia වෙතින් ටී-ෂර්ට් 3ක් ලබාදෙන බැව් දන්වා ඇත. ගෝලීය හොඳම දායකයන් 10දෙනාවෙතද සමරුතිලිණ ලබා දෙන බැව් දන්වා තිබේ. මේනිසා ඔබටත් සිංහල විකියතුලදී වැඩි ලිපි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර මෙම තිලිණ හිමිකර ගත හැකියි. ඔබට සුභ පැතුම්.--L Manju (talk) 04:59, 13 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)Reply

බහුගිණුම් භාවිතාකාරීමේ ප්‍රතිපත්ති

සංස්කරණය

හිතවත් එල්ලේ පරිශීලකතුමනි, ඔබ විසින් සංස්කරණය කරන ලිපි සියල්ලම පාහේ පරිශීලක:ජූඩ් සිල්වා යන නම් පරිශීලකතුමන් විසින්ද සමාන අයුරින් සංස්කරණය කරනු ලැබේ. මේ නිසා මෙම ගිණුම් ද්විත්වය අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති බැව් පෙනී යයි. මෙම ගිණුම් ද්විත්වය එක් පරිශීලකවරයෙකුට අයත්දැයි මා දැන ගැනීමට කැමතියි. විකිපීඩියාවෙහි බහුගිණුම් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්ති ඇත (මෙම කොටස බලන්න). ඊට අනූව සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව බහුගිණුම් භාවිතය විකිපීඩියාව නිර්දේශකරනු නොලැබේ. නමුත් සංස්කාරකවරයෙකුට නීත්‍යානුකූල ලෙස බහු ගිණුම් භාවිත කල හැකියි. මේ නිසා ඔබේ ගිණුම සහ පරිශීලක:ජූඩ් සිල්වා ගිණුම යන ගිණුම් ද්විත්වයම එකම සංස්කාරකවරයෙකුට අයත් නම් කරුනාකර ඒ බැව් {{පරිශීලක විකල්ප ගිණුම}} යන සැකිල්ල ඔබේ පරිශීලක මුල් පිටුව මත යොදමින් අනෙක් පරිශීලකයන් වෙත දන්වා සිටින්න. එසේ නොමැති වුවහොත් මෙම ගිණුම් ද්විත්වය පරික්ෂාකරවීමක් තුලින් විකිපීඩියා:රූකඩ නැටවීම යන චෝදනාවට ලක්කරවිය හැක. චෝදනා සපථවුවහොත් අදාල සංස්කාරකවරයාගේ ගිණුම වාරණයට ලක්විය හැකියි. මේ නිසා මේ පිළිබදව ඔබේ කාරුණික අවධානය යොමුකරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. ස්තූතියි--L Manju (talk) 11:51, 18 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)Reply

ප්‍රතිචාරදැක්වීමට ස්තූතියි පරිශීලකතුමනි--L Manju (talk) 13:05, 18 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)Reply

ඇත්තෙන්ම මම නෙමේ අප හැම කෙනාම ඔබ තුමන්ටයි ස්තුති කරන්න ඔනෑ මෙම කරන වැඩ වලටඑල්ලේ (talk) 13:14, 18 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)Reply

සුබ නව වසරක් වේවා

සංස්කරණය
 
 

Files without license, source and author

සංස්කරණය

Hi! Can you please check these files:

 1. File:DSC08285.JPG
 2. File:DSC09989.JPG
 3. File:Judeac13.jpg
 4. File:Judeac14.jpg
 5. File:Judeac15.jpg
 6. File:Judeac18.gif
 7. File:Judeac8.jpg
 8. File:Juder1.jpg
 9. File:Juder10.jpg
 10. File:Juder12.jpg
 11. File:Juder2.jpg
 12. File:Juder3.jpg
 13. File:Juder4.jpg
 14. File:Juder5.png
 15. File:Juder6.jpg
 16. File:Juder7.jpg
 17. File:Juder8.jpg
 18. File:Juder9.jpg
 19. File:Juderef1.jpg
 20. File:Juderef2.jpg
 21. File:Juderef3.jpg
 22. File:Juderef4.jpg
 23. File:Pathima.jpg
 24. File:Srilan Ar.jpg

There is no license and also no information about source and author. It would be good if you could add {{Information}} and fill in the relevant information. --MGA73 (talk) 17:29, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply