භෞතික විද්‍යාවේ දී වියෝග ප්‍රවේගය එසේත් නැත්නම් මිදුම් ප්‍රවේගය (ඉංග්‍රීසි:  escape velocity) යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ යම් වස්තුවක ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මිදිම සඳහා අවශ්‍යවන අවම ප්‍රවේගයයි.[තහවුරු කර නොමැත]


ආශ්‍රිත සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය


මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වියෝග_ප්‍රවේගය&oldid=571497" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි