භෞතික විද්‍යාවේ දී වියෝග ප්‍රවේගය එසේත් නැත්නම් මිදුම් ප්‍රවේගය (ඉංග්‍රීසි:  escape velocity) යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ යම් වස්තුවක ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මිදිම සඳහා අවශ්‍යවන අවම ප්‍රවේගයයි. [තහවුරු කර නොමැත]


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය


මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වියෝග_ප්‍රවේගය&oldid=596178" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි