වසංගතයක් (ඉංග්‍රීසි:  epidemic) යනු කෙටි කාලයක් තුළ යම් ජනගහනයක විශාල පිරිසකට බෝවන රෝගයක් වේගයෙන් පැතිරීම ය.

Example of an epidemic showing the number of new infections over time.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

වැඩිදුර කියවීම සඳහාසංස්කරණය

බාහිර වීඩියෝ
  Presentation by Brown on Influenza, March 5, 2019, C-SPAN
  • Brown J (2018). Influenza: The Hundred Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History. New York: Atria. ISBN 978-1501181245.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වසංගතය&oldid=483075" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි