ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රූපවාහිනී නාලිකාව 1979 අප්‍රේල් මස 13 වෙනි දින ආරම්භ විය. එය නම් ITN නාලිකාවයි. එය මෙහෙයවනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයයි. මෙරට නවතම රූපවාහිනී ජාලය ලෙස සැටලයිට් රූපවාහිනී නාලීකා අනාගතයේදී එළිදකින්නට නියමිතයි...

ඉතිහාසයසංස්කරණය

ගෙවීම් කරන රූපවාහිනී සේවාසංස්කරණය

පවතිනසංස්කරණය

රූපවාහිනී සේවය අයිතිය හිමිකරු(වන්) සම්ප්‍රේෂණය පිහිටුවීම වෙබ්අඩවිය
ආස්ක් කේබල් විෂන්[lower-alpha 1] පුද්ගලික ආස්ක් මීඩියා ඇන්ඩ් කේබල් විෂන් ඩිජිටල් රැහැන් මගින් 2010 askmedianetwork.lk
සිටි කේබල් [lower-alpha 2] පුද්ගලික සිටි කේබල් ලින්ක්ස් රැහැන් මගින්
ඩයලොග් ටීවී[lower-alpha 3] පුද්ගලික ඩයලොග් ආසියාටා ඩිජිටල් චන්ද්‍රිකා මගින් 2005 ජූලි dialog.lk/tv
ඩිෂ් ටීවී ශ්‍රී ලංකා[lower-alpha 4] පුද්ගලික ඩිෂ් ටීවී ඩිජිටල් චන්ද්‍රිකා මගින් 2015 මාර්තු dishtv.lk
Lanka Broadband Networks[lower-alpha 5] Private Lanka Broadband Networks Analog cable, digital cable 2000 lbn.lk
PEO TV State-owned[lower-alpha 6] SLT Visioncom[lower-alpha 7] IPTV සැප්තැම්බර් 2008 peotv.com
Satcom[lower-alpha 8] Private Future Sat Com Holdings Satellite
TV Lanka Private Digital terrestrial 2012

පැවතිසංස්කරණය

Provider Ownership Owner Transmission Established Closed
Multivision[lower-alpha 9] Private Ruhunu 2001 Multivision Analog microwave 1999 2008

රූපවාහිනී නාලිකාසංස්කරණය

පවතිනසංස්කරණය

Station Ownership Owner Language Established Terrestrial Satellite Cable IPTV
Streaming Website
Analogue
[lower-alpha 10]
Digital Dialog
TV

[1][2]
Dish
TV

[3]
LBN
[4]
PEO
TV

[5]
Ada Derana 24X7 Private Power House English/Sinhala 20 ජූලි 2014     14 2508   14   adaderana.lk
ART Television[lower-alpha 11] Private IWS Holdings English 1996     13     017   arttv.lk
Channel C Private Wide Angle Productions Sinhala 10 මාර්තු 2008     45         channelc.lk
Channel Eye[lower-alpha 12] State-owned Sri Lanka Rupavahini Corporation English අප්‍රේල් 1999     02 2572   002 Link channeleye.lk
Citi Hitz Private OnAir World Ceylon Sinhala 10 දෙසැම්බර් 2007              
Colombo TV Private Colombo Television Limited Sinhala 1 ජනවාරි 2015             Link colombotv.lk
Dharmavahini TV Private Dharmavahini Foundation Sinhala 20 මැයි 2007             Link dharmavahini.tv
Dream TV[lower-alpha 13] Private GalleZone Solutions Sinhala 2010       2511   015   dreamtv.lk
ETV[lower-alpha 14] Private EAP Broadcasting Company English 1995           005  
Heritage TV[lower-alpha 15] Private Heritage Television Sinhala 8 මැයි 2009     28         heritagetelevision.lk
Hiru TV Private Asia Broadcasting Corporation Sinhala 23 මැයි 2012     10 2507   019 Link hirutv.lk
ITN Channel State-owned Independent Television Network Sinhala 13 අප්‍රේල් 1979     03 2517   003 Link itn.lk
Knowledge TV Private Pix & Words Sinhala 2010           018  
Helabime Tv private ruhunu lanka brodcasting sinhala 2010  
Nethra TV State-owned Sri Lanka Rupavahini Corporation Tamil 1 ජනවාරි 2008     02 2572   002 Link nethratv.lk
Rangiri TV Non-profit Rangiri Sri Lanka Media Network Sinhala ජූලි 2011       2532   022  
Raw TV Private Raw Television Sinhala 26 ඔක්තොම්බර් 2015             Link raw.lk
Ridee TV Private Tiss Nagodavithana Films Sinhala 2012     14        
Rupavahini State-owned Sri Lanka Rupavahini Corporation Sinhala 15 පෙබරවාරි 1982     01 2506   001   rupavahini.lk
Sarana TV Non-profit Sarana Media Network Sinhala 2014           094  
Shakthi TV Private MTV Channel Tamil 20 ඔක්තොම්බර් 1998     08 2609   011   shakthitv.lk
Shraddha TV Non-profit Mahamevnawa Buddhist Monastery Sinhala 29 සැප්තැම්බර් 2012     19 2531   099 Link shraddha.lk
Sindu TV Private Iraj Productions English/Sinhala 2015               sindutv.com
Sirasa TV[lower-alpha 16] Private MTV Channel Sinhala 14 දෙසැම්බර් 1992     07 2513   010 Link sirasatv.lk
Siyatha TV Private Voice of Asia Network Sinhala 17 සැප්තැම්බර් 2009       2512   021 Link siyatha.com
Siyasa TV Private Siyasa Media Network Sinhala 28 ජනවාරි 2014           095   siyasa.tv
Sri TV Private Sri TV Sinhala 2006           110 Link sritv.lk
Swarga TV Non-profit Rock Foundation English/Sinhala/Tamil 2011     30         swargatv.com
Swarnavahini[lower-alpha 17] Private EAP Broadcasting Company Sinhala 1994     06 2516   006 Link swarnavahini.lk
The Buddhist[lower-alpha 18] Non-profit Sri Sambodhi Foundation Sinhala 29 ජූනි 2007     18 2592   096   thebuddhist.tv
TNL TV Private Telshan Networks English/Sinhala 21 ජූනි 1993     11 2511   013 Link tnltvisira.com
TV 1[lower-alpha 19] Private MTV Channel English/Sinhala 14 දෙසැම්බර් 1992     09 2553   012 Link tv1.lk
TV Derana[lower-alpha 20] Private Power House Sinhala 11 ඔක්තොම්බර් 2005     05 2514   004 Link derana.lk
TV Didula[lower-alpha 21] Non-profit Sanhinda Media Network Sinhala 20 පෙබරවාරි 2016     17 2509   117   tvdidula.lk
TV Lanka Private Electroteks Global Networks Sinhala මාර්තු 2002              
Udhayam TV Private SATIS Agency (Pvt) Ltd Tamil 23 මාර්තු 2017     23         utv.lk
Varnam TV[lower-alpha 22] Private Voice of Asia Network Tamil 17 සැප්තැම්බර් 2009       2618   008  
Vasantham TV State-owned Independent Television Network Tamil 25 ජූනි 2009     04 2614   007 Link vasantham.lk
Verbum TV[lower-alpha 23] Non-profit Verbum Television English/Sinhala/Tamil 2014       2591   093 Link verbumtv.com

පැවතිසංස්කරණය

Station Ownership Owner Language Established Closed Notes
CSN TV[lower-alpha 24] Private Carlton Sports Network English/Sinhala 7 මාර්තු 2011 2016 License suspended[6]
DAN Tamil Oli Private Ask Media and Cable Vision Network Tamil ජනවාරි 2009 2013 Now shown only on cable and satellite.
NTV State-owned Sri Lanka Rupavahini Corporation English 18 නොවැම්බර් 2009 2010
Prime TV State-owned Independent Television Network English 12 නොවැම්බර් 2009 2010
TV 2 Private Peoples Media Network English 1 නොවැම්බර් 2008 2009
You TV[lower-alpha 25] Private MGM Networks English/Sinhala/Tamil 17 ජනවාරි 2007

සටහන්සංස්කරණය

 1. යාපනය අර්ධද්වීපය තුළ පමණි.
 2. කොළඹ නගරය තුළ පමණි.
 3. පෙරාතුව සීබීඑන්සැට් නමින්.
 4. පෙරාතුව ස්ටාර් ටීවී ලංකා, සැට්නෙට් නමින්.
 5. Available in Colombo and Jaffna only.
 6. The Government of Sri Lanka owns the majority of shares in Sri Lanka Telecom, the ultimate parent company of PEO TV, either directly or via organisations controlled by it (e.g. Bank of Ceylon, Employees' Provident Fund, National Savings Bank and Sri Lanka Insurance Corporation).
 7. Subsidiary of Sri Lanka Telecom.
 8. Formerly Srilakvahini.
 9. Formerly Comet Cable.
 10. Channels 21-69 on UHF, channels 2-12 on VHF.
 11. Formerly Dynavision.
 12. Formerly Rupavahini 2.
 13. Also known as TV Dream Music.
 14. Formerly ETV 2.
 15. Also known as HTV.
 16. Formerly MTV.
 17. Formerly ETV, ETV 1.
 18. Also known as Buddhist TV.
 19. Formerly MTV Newsvision, MTV, Channel One MTV, MTV Sports, MTV.
 20. Formerly Derana TV.
 21. Formerly TV Didula.
 22. Formerly Vettri TV.
 23. Also known as EWTN.
 24. Formerly Carlton Sports Network
 25. Formerly Max TV.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

 1. "Channels". Dialog TV.
 2. "List of Channels on Dialog TV". TV Channels List.
 3. "Packs: Ntertainment". Dish TV (Sri Lanka).
 4. "LBN Packages". Lanka Broadband Networks.
 5. "Channel Lineup". PEO TV.
 6. "Media Ministry suspends CSN license".

අඩවියෙන් බාහිර පිටුසංස්කරණය