වියෝග ප්‍රවේගය

(මිදුම් ප්‍රවේගය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

භෞතික විද්‍යාවේ දී වියෝග ප්‍රවේගය එසේත් නැත්නම් මිදුම් ප්‍රවේගය (ඉංග්‍රීසි:  escape velocity) යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ යම් වස්තුවක ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මිදිම සඳහා අවශ්‍යවන අවම ප්‍රවේගයයි. [තහවුරු කරන්න]


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වියෝග_ප්‍රවේගය&oldid=507346" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි