1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

මැයි 22, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 142 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 143 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 223 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැයි_22&oldid=393774" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි