1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

මැයි 16, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 136 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 137 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 229 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැයි_16&oldid=393766" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි