මැණික් ගඟ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ගංගාවකි. මෙය නමුණුකුළ කන්දෙන් ආරම්භ වී 114 km (71 mi) දුර ගෙවා යාලෙන් ඉන්දියානු සාගරයට ගලා බසියි.

මැණික් ගඟ
මැණික් ගඟේ ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රය වන නමුණුකුළ කන්ද
මැණික් ගඟ is located in Sri Lanka
මැණික් ගඟ
මැණික් ගඟ
පිහිටීම
රටශ්‍රී ලංකාව
භෞතික ලක්ෂණ
ජල මූලාශ්‍රයනමුණුකුළ කන්ද
ගං මෝයඉන්දියන් සාගරය
 - location
යාල
 - ඛණ්ඩාංක
06°21′49″N 81°31′45″E / 6.36361°N 81.52917°E / 6.36361; 81.52917ඛණ්ඩාංක: 06°21′49″N 81°31′45″E / 6.36361°N 81.52917°E / 6.36361; 81.52917
දිග114 km (71 mi)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැණික්_ගඟ&oldid=569866" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි